Wakacje od ZUS oraz zmiany w składce zdrowotnej

Wakacje od składek społecznych dla przedsiębiorców przez jeden miesiąc jeszcze w tym roku.

Premier Donald Tusk na dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że mikroprzedsiebiorcy będą mogli złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Zwolnienie będzie obejmować dowolny, wybrany przez przedsiębiorcę jeden miesiąc w roku.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS będzie możliwe w każdym roku przez jeden miesiąc. W okresie zwolnienia składki powyższe zostaną pokryte przez budżet Państwa. Będzie ono obejmować zwolnienie z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne (w tym ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe) Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W okresie zwolnienia składki za przedsiębiorcę (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) zostaną pokryte przez budżet Państwa.

Wakacje od składek społecznych przedsiębiorców bez decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W przypadku „urlopu od składek” nie trzeba będzie czekać na decyzję ZUS. Zgodnie z założeniami nowelizacji ustawy samo wysłanie elektronicznego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie oznaczało automatyczną decyzję dotyczącą „wakacji od ZUS”.

Szef rządu wyraził nadzieję, że ZUS w ciągu czterech miesięcy przygotuje kwestie informatyczne, aby mikroprzedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnienia z ZUS jeszcze w tym roku.

Aby skorzystać z „wakacji od ZUS” jeszcze w tym roku, przedsiębiorca będzie musiał zdążyć ze złożeniem wniosku do końca listopada 2024 roku. Pozostaje mieć nadzieję, za szybki proces legislacyjny w Sejmie oraz przygotowaniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych swojej infrastruktury informatycznej oraz odpowiednich wniosków na platformie ZUS PUE.

Do końca tygodnia rząd ma przedstawić propozycje zmian w kwestii składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna podała z kolei, że do końca tygodnia przestawią z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, premierowi propozycje zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Według premiera: „zakłada w mniejszym bądź większym stopniu ulgę dla wyraźnej większości przedsiębiorców w Polsce, idąc naprzeciw oczekiwaniu, żeby wrócić do systemu sprzed nowego ładu”.

Zniesiona ma zostać między innymi konieczność opłacania składki zdrowotnej w przypadku sprzedaży środków trwałych.

Premier zaznaczył jednak, iż nie będzie powrotu do modelu niskiej ryczałtowej składki zdrowotnej przy jednoczesnym odliczeniu jej od podatku dochodowego. Czyli zasad, które obowiązywały do końca 2021 r.

Warto przypomnieć, że do końca 2021 roku składka zdrowotna dla przedsiębiorców stanowiła wartość ryczałtową w równowartości 9% od minimum 75% wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z tym do końca 2021 roku wynosiła 381,81 zł. miesięcznie.

Jednocześnie dla wszystkich ubezpieczonych składka zdrowotna u wszystkich podlegała odliczeniu od podatku w wysokości 7,75%  jej wartości.

Usługi prowadzenia kadr, naliczania płac i rozliczeń z ZUS w ofercie biura rachunkowego BDK Consulting Sp. z o.o. z Warszawy.

Przypominamy, że nasze biuro rachunkowe w swojej ofercie posiada usługi prowadzenia kadr pracowników, naliczania płac oraz rozliczenia ubezpieczeń ZUS przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących.

Ubezpieczenie OC naszego biura rachunkowego w zakresie obsługi kadr, naliczania płac i rozliczeń składek społecznych, zdrowotnych, na Fundusz Pracy.

Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczonych usług kadrowo-płacowych.

Ubezpieczenie OC obejmuje usługi prowadzenia kadr w imieniu naszych Klientów, ich obsługę płacową w zakresie pracowników i zleceniobiorców. Zakresem ubezpieczenia objęte są także usługi rozliczeń ZUS właścicieli, współwłaścicieli oraz osób z nimi współpracujących.

Więcej informacji w komunikacie PAP dotyczącym dzisiejszej konferencji premiera Donalda Tuska:. https://www.pap.pl/aktualnosci/premier-mikroprzedsiebiorcy-beda-mogli-wziac-urlop-od-oplacania-skladki-zusowskiej-0

Scroll to Top