Planowane zmiany w składce zdrowotnej przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2025 ma zostać przywrócona zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców.

Zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych

W przypadku przedsiębiorców, rozliczających się na tzw. zasadach ogólnych (skala podatkowa) składka ma wynosić 9% z 75% płacy minimalnej. Przy założeniu, że planowa płaca minimalna od 1 stycznia 2025 r. planowana jest na poziomie brutto 4.472 zł. – 4.644 zł, składka zdrowotna wynosić ma w granicach 301.86 zł. – 313,47 zł.

Zgodnie z zapowiedziami nie będą wymagane dodatkowe rozliczenia. Zniesiony ma też zostać obowiązek opłacania składki od zbywanych środków trwałych. Sama wysokość składki ma być stała, niezależna od osiąganego dochodu.

Zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach tzw. podatku liniowego (19%)

Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadzie tzw. podatku liniowego (19%) mają opłacać składkę zdrowotną według dwóch zasad:

  • Osoby, których dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną, taką samą jak osoby rozliczające się na skali podatkowej tj. w wysokości 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia. W stosunku do obecnego systemu zyskają co najmniej ok. 100 zł miesięcznie (w warunkach 2025 r.). Wraz ze wzrostem dochodów (do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia) ich korzyść na niższej składce będzie rosła i wyniesie maksymalnie ok. 530 zł miesięcznie.
  • Osoby, których dochody przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotna w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Według założeń również w przypadku tych przedsiębiorców zniesiony ma też zostać obowiązek opłacania składki od zbywanych środków trwałych.

Jednak zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Planowane zmiany zakładają, że przedsiębiorcy na ryczałcie, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą (w warunkach roku 2025) około 310 zł miesięcznie (9% od 75% minimalnego wynagrodzenia przez co zyskają z uwagi na zmniejszenie podstawy naliczenia składki zdrowotnej).

W zakresie przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy na ryczałcie zapłacą minimalna składkę (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy ci nie będą musieli wykazywać przychodów ze zbycia środków trwałych.

Zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych w PIT.

Zasady obliczania składki zdrowotnej dla podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej

Wszyscy przedsiębiorcy opłacający podatek PIT na karcie podatkowej zyskają na zmianie polegającej na obniżeniu składki zdrowotnej liczonej jako 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia (obecnie składka wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia). W tym przypadku również zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych od PIT.

Szczegółowe informacje na temat planowanych założeń w zmianie zasad obliczania składki zdrowotnej: https://www.gov.pl/web/finanse/zalozenia-planowanych-zmian-w-skladce-zdrowotnej-przedsiebiorcow

Kompleksowa księgowość, kadry, płace i rozliczenia z ZUS dla przedsiębiorców

Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi księgowe oraz rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców. W skład oferowanych przez nasze biuro rachunkowe usług wchodzą również rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych właścicieli firm, współwłaścicieli oraz osób z nimi współpracujących.

Usługi naszego biura rachunkowego objęte są stosownymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, w tym również z tytułu świadczenia usług rozliczeń z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Świadczymy usługi księgowe, rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia kadr, naliczania płac i rozliczeń z tytułu składek ZUS w warszawskich dzielnicach: Praga Północ, Praga Południe, Targówek (Bródno), Bielany, Żoliborz, Białołęka (Tarchomin), Bemowo, Wola, Śródmieście, Mokotów, Ochota oraz miejscowości: Jabłonna, Legionowo, Serock i Pułtusk, Ciechanów, Maków Mazowiecki.

Scroll to Top