Usługi dodatkowe dla spółek i JDG

Usługi dodatkowe dla spółek i JDG

Usługi dodatkowe oferowane przez biuro rachunkowe BDK Consulting stanowią doskonałe uzupełnienie naszej oferty. Są one świadczone poza zakresem określonym w umowie usług podstawowych.

Usługi dodatkowe – czym się różnią od usług podstawowych?

Każdy pakiet usług oferowanych przez nasze biuro rachunkowe zawiera pewien zakres czynności. Dotyczy to usług księgowości dla spółek, usług księgowych dla JDG, czy usług outsourcingu kadr, płac i rozliczeń z ZUS.

Standardowy zakres wykonywanych czynności w ramach poszczególnych umów nie jest jednak kompletnym zakresem usług wykonywanych przez biuro rachunkowe BDK Consulting.

W związku z powyższym nasze biuro księgowe świadczy na życzenie Klientów dodatkowe, poza standardowymi usługi.

Przykładowy zakres dodatkowych usług

Dodatkowe usługi oferowane przez nasze warszawskie biuro rachunkowe obejmują swoim zakresem między innymi:

  • wewnętrzne raporty zarządcze i informacyjne dla zarządów spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych i innych form spółek kapitałowych;
  • śródroczne, skrócone sprawozdania finansowe dla zarządów;
  • sporządzanie druków rejestracyjnych i aktualizacyjnych (NIP-2, VAT-R. VAT-Z, NIP-8 itp.);
  • wnioski kredytowe oraz leasingowe;
  • sprawozdania statystyczne GUS;
  • rozliczenia roczne osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37, PIT-38, PIT-39 i inne);
  • inne usługi poza zakresem usług standardowych, ustalone indywidualnie z każdym Klientem.

Między innymi te i wiele innych usług jest wykonywanych, przez biuro rachunkowe BDK Consulting z Warszawy, dodatkowo.

Zaznaczmy jednak, iż dodatkowo realizowane usług, o których jest mowa wykonywane są przez nasze biuro rachunkowe za dodatkową opłatą.

Wnioski kredytowe
Sprawozdawczość GUS
raporty zarządcze
Usługi dodatkowe biura rachunkowego BDK Consulting
Skontaktuj się z Nami

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów

Chcesz wiedzieć więcej? 696 895 880

Scroll to Top
Kontakt z Nami