Zmiana formy opodatkowania działalności w 2024 r.

Zmiana opodatkowania do 20 lutego 2024 roku.

Przedsiębiorcy mają czas na zmianę zasad opodatkowania w 2024 roku do 20 lutego. Do wyboru są trzy możliwości opodatkowana:

  • Zasady ogólne – jest to opodatkowanie według podstawowej zasady. Polega na opodatkowaniu dochodu zgodnie ze skalną podatkową, przy czym dochód do 30.000 zł. jest nie podlega opodatkowaniu. Dochody do 120.000 zł. opodatkowane są stawką podatku 12%. Osiągnięcie dochodu rocznego powyżej 120.000 zł. skutkuje opodatkowaniem nadwyżki dochodu ponad 120.000 zł. w wysokości 32%.
  • Podatek liniowy – polega na opodatkowaniu dochodu w stałej wysokości 19%, bez względu na jego wysokość. Ta forma opodatkowania wyróżnia się brakiem możliwości wspólnego rozliczenia małżonków oraz stosowanie ulg i odliczeń.
  • Ryczałt – tak nazywany potocznie zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatek ten od dwóch wyżej wymienionych form opodatkowania wyróżniają:

Na co zwrócić uwagę przy opodatkowaniu ryczałtem?

Podatek ten od dwóch wyżej wymienionych form opodatkowania wyróżniają:

  1. Brak możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów – opodatkowaniu podlega przychód (w przypadku płatników podatku VAT przychodów netto, bez podatku od towarów i usług),
  2. Brak możliwości wspólnego opodatkowania małżonków,
  3. Różnorodność opodatkowania stawek podatkowych – opodatkowanie przychodów wynosi od 2% przychodu do nawet 17%, w zależności od rodzaju wykonywanych usług.
  4. Ograniczenie możliwości opodatkowania tą formą ze względu na maksymalny limit przychodów w poprzednim roku, który na 2024 r. wynosi 9.218.000 zł. – w przypadku prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej oraz gdy tej kwoty nie przekroczyła suma obrotów wszystkich wspólników spółki.

Warto zaznaczyć, ze od 2023 roku najem prywatny może być opodatkowany jedynie w formie podatku zryczałtowanego (stawki 8,5% przychodu lub 12,50%). Warto też wspomnieć, że przepisy tzw. Polskiego Ładu zlikwidowały możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej nowych podatków.

Co wziąć pod uwagę zmieniając formę opodatkowania?

Decydując się na zmianę formy opodatkowania podatnik powinien – naszym zdaniem – przeanalizować sytuację swojej działalności gospodarczej z osobą odpowiedzialną za księgowość i rozliczenia podatkowe w firmie, szczególnie pod kątem wysokości kosztów uzyskania przychodów, wysokości dochodu, a tym samym potencjalnych ewentualnych zysków lub strat wynikających ze zmiany formy opodatkowania.

Tym bardziej, że w różnych formach opodatkowania, różnie przedstawia kwestia wysokości składki zdrowotnej oraz ewentualnej możliwości braku lub możliwości jej odliczenia w przypadku poszczególnych form opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania, w zależności od jej wyboru może jednocześnie spowodować zmianę ewidencji księgowych oraz samego systemu naliczania opodatkowania, W przypadku Klientów naszego biura rachunkowego zmiana ewidencji oraz sposobu obliczania podatku odbywa się bez ingerencji przedsiębiorcy przez dedykowaną każdej obsługiwanej przez biuro rachunkowe BDK Consulting osobę odpowiedzialną za księgowość i rozliczenia podatkowe Klienta.

Scroll to Top